Pyma

Välkommen

till Pyma

Vi arbetar just nu med en ny hemsida.


För hjälp med KBT, arbetsmiljö, stress och krishantering ansvarar

Marijana Barisic, legitimerad psykolog.


För barn- och undgom ansvarar Erik Eld, Legitimerad psykolog


För våldutsatta kvinnor och bearbetning av relationell trauma ansvarar Lotta Söderberg, Socionom.


Samtliga förfrågningar skickas till adressen nedan och ni blir kontaktade efter att den lämpligaste terapeuten har valts.

 

 

Mail: marijana.barisic@pyma.se

 

Telefon: 0736-690180

 

Adress: Södra Vallgatan 5, 21140 Malmö

Copyright  ©  All Rights Reserved